Rady a tipy

Ako vybrať správnu váhu pre e-shop

Balíková váha U2 s USB rozhraním

V roku 2020 pôsobilo na Slovenskom trhu viac ako 12 600 e-shopov a ich počet medziročne stúpa. Keďže prevažná väčšina e-shopov posiela tovar prostredníctvom kuriérskych spoločností, alebo využíva iný spôsob prepravy, je dôležité poznať hmotnosť odosielaného tovaru. Hmotnosť balíka môže vyžadovať priamo aplikácia prepravcu (ako napríklad portál EPH Slovenskej pošty), alebo môžete Vaše hmotnosti porovnávať s faktúrovanými hmotnosťami od Vášho prepravcu.

Pri výbere správnej váhy do e-shopu rozhoduje viacero faktorov, ako napríklad maximálna hmotnosť, veľkosť plošiny, presnosť, spoľahlivosť, či ďalšie vlastnosti, ktoré si popíšeme v nasledujúcom príspevku.

V prvom rade je nutné uviesť, že na váženie pripravených balíkov vám stačí technologická váha, ktorá nemá úradné overenie. Je to z toho dôvodu, že nameraná hmotnosť slúži len pre vaše účely (na základe uvedenej hmotnosti nie je vykonávaná napríklad fakturácia, alebo predaj koncovému zákazníkovi). Úradne overená váha je nutná len pre e-shopy, ktoré predávajú svoj tovar na základe hmotnosti alebo zo svojich produktov vytvárajú spotrebiteľské balenia, na ktorých deklarujú hmotnosť výrobku (rozličné cukrovinky, čaje a pod.). Zatriedenie váh do jednotlivých skupín sa riadi zákonom č. 157/2018 Z.z. – zákon o metrológii.

Váživosť

Jedným z dôležitým faktorom pri výbere správnej váhy do e-shopu je maximálna váživosť t.j. maximálna hmotnosť, ktorú je na váhe možné odvážiť. Správnu váživosť si vyberiete na základe hmotnosti balíkov, ktoré zvyčajne vážite alebo plánujete vážiť. Je potrebné si uvedomiť, že nie je možné použiť jednu váhu na váženie listových zásielok (pár gramových listov) a súčasne paletových zásielok (zásielky o hmotnosti 100kg a viac). Zjednodušene napísané – váha s veľkou váživosťou Vám vďaka svojej menšej presnosti nebude vyhovovať pri vážení ľahkých zásielok. Pri výbere váživosti je teda potrebné klásť dôraz aj na presnosť váženia a porovnať ho s Vašim očakávaním. V našom e-shope máme dostupné balíkové váhy s rozličnými váživosťami (od 1kg až do väčších váživostí nad 100kg).

Ako sme spomenuli už vyššie – s maximálnou váživosťou úzko súvisí aj dielik váhy. Dielik váhy môžeme definovať ako presnosť, s ktorou daná váha váži (resp. zobazuje nameraný údaj). Napríklad balíková váha Ultraship od MyWeigh má váživosť do 25kg a má dvojrozsahový dielik: pri hmotnostiach v rozmedzí od 0-1kg váži s presnosťou na 2g a pri hmotnostiach od 1-25kg váži s presnosťou na 10g. V prípade tejto váhy môžeme povedať, že je vhodná pre ľahké listové zásielky, ale taktiež pre väčšie a ťažšie balíky. Pri vážení listov, ktoré prepravuje napr. Slovenská pošta je presnosť váženia na 2g plne postačujúca. Napríklad webová aplikácia EPH Slovenskej pošty povoľuje zadávať hmotnosti listov zaokrúhlené na gramy – je teda zbytočné listy vážiť na desatiny gramov, či ešte presnejšie.

V prípade väčších a ťažších balíkov je presnosť na 10g tiež plne postačujúca. Vo väčšine prípadov napríklad kuriérske spoločnosti rozdeľujú cenníky prepravy na celé kilogramy. To znamená, že napríklad pri hmotnosti balíka do 2kg je cena 2 eurá za zásielku a pri hmotnosti nad 2kg je cena vyššia. Ak potrebujete zistiť, či Váš balík napríklad spadá do lacnejšej kategórie, stačila by Vám aj váha s presnosťou na 100g (0,1kg). V tom prípade by Váš balík mohol na váhe ukazovať hmotnosť do 1,9kg a stále by mal byť aj po jeho prevážení u kuriéra zaradený do lacnejšej kategórie. Pri preprave zásielok zvyčajne aj tak platí zásada, že platí hmotnosť, ktorá bola odvážená u prepravnej spoločnosti. Kontrola hmotnosti prevažovaním u odosielateľa je možná, ale pri reklamácii by zrejme neobstála.

Veľkosť plošiny

V neposlednom rade je pri výbere váhy do e-shopu dôležitá aj veľkosť plošiny. Vo všeobecnosti platí, že vážené bremeno môže presahovať z plošiny váhy, ak sa pri vážení neoperia o stôl, zem, a pod. To by skreslilo meranú hmotnosť na váhe. Avšak pri presahovaní bremena je nutné, aby bola hmotnosť váženého balíka rovnomerne rozložená a nepresahovala maximálnu váživosť váhy. V opačnom prípade hrozí, že váha nezobrazí správnu hmotnosť, alebo príde k jej poškodeniu. Preto je pri výbere váhy dobré zvážiť aj tento fakt.

Pokiaľ si vyberetie váhu s menšou plošinkou, ako je veľkosť váženého balíka, je potrebné si uvedomiť, že pri presahujúcich balíkoch môžu tieto prekrývať displej váhy. Z tohto dôvodu môže byť ťažké, alebo nemožné odčítať hmotnosť balíka z displeja váhy. Aj tento problém je možné vyriešiť výberom správnej váhy. Niektoré balíkové váhy majú možnosť odnímateľného displeja t.j. displej je možné odopnúť od váhy a mať ho umiestený mimo váhy tak, aby z neho bolo možné jasne a zreteľne odčítať zobrazovanú hmotnosť.

Pripojiteľnosť

Niektoré balíkové váhy, ako napríklad váha Ultraship U2 , je možné pripojiť k PC a pomocou veľmi jednoduchého programu využiť na prenášanie nameranej hmotnosti. Postup pripojenia a práca sa softvérom je veľmi jednoduchá.

Používateľ si nainštaluje program, ktorý je voľne dostupný na stránke výrobcu (https://myweigh.c0.2507). Váha sa pripojí pomocou USB káblu k počítaču. Používateľ položí vážený balík alebo bremeno na plošinu váhy a stlačí klávesu SEND. Na obrazovke sa objaví nasledujúca tabuľka:

Používateľ má možnosť vyberať si medzi jednotkami kg, g, lb a oz. Taktiež má možnosť vybrať si, či má program zaokrúhľovať nameraný výsledok (round enable).

Na uľahčenie práce pri zadávaní hmotnosti balíkov do jednotlivých portálov prepravných spoločností je postup nasledovný:

  • Používateľ si v programe vyberie jednotky, v ktorých bude zadávať hmotnosť do vybratého portálu,
  • položí balík (bremeno) na váhu a kurzorom myši si vyberie políčko, do ktorého bude hmotnosť zapísaná,
  • následne stlačí tlačidlo SEND a váha prostredníctvom programu odošle hmotnosť balíka do vybratého políčka.

Týmto istým spôsobom je možné urobiť export hmotností napríklad do programu Microsoft Excel:

Export hmotnosti do programu Microsoft Excel
Napájanie

Ďalšou dôležitou vlastnosťou je napájanie váhy. Väčšina balíkových váh z našej ponuky má napájanie z elektrickej siete prostredníctvom adaptéra. Častým štandardom je aj prevádzka váhy na batérie rozličného druhu (najčastejšie batérie typu AA), čo umožňuje obsluhe váhy pracovať aj bez nutnosti zapojenia váhy do elektrickej siete.

Pri výbere správnej váhy pre váš e-shop je dôležitým faktorom výberu aj cena samotného produktu. Niektoré z konkurenčných e-shopov ponúkajú veľmi lacné balíkové váhy s avizovanou vysokou presnosťou. Avšak po vyskúšaní niektorých modelov sme zistili, že deklarovaná presnosť nezodpovedá realite. Preto nie je vždy vhodné siahnuť po najlacnejšom modely.

Medzi najpredávanejšie modely balíkových váh v našom e-shope patria nasledujúce váhy:

  1. Ultraship U2
  2. Ultraship R1
  3. Balíková váha HD
  4. Balíková váha SD

V prípade, že vám uvedený príspevok nezodpovedal všetky vaše otázky, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám poradíme a budeme sa snažiť nájsť optimálne riešenie nielen pre váš e-shop.

Späť na zoznam