Inšpirácie

Dávkovacia linka s vážiacim systémom

Vážiaci systém pre dávkovanie do IBC kontjanerov

Minulý rok sme v spolupráci s firmou MP-Stroje s.r.o. realizovali tri poloautomatické linky na plnenie IBC kontajnerov. Zákazníkom a zadávateľom projektu bola firma špecializujúca sa na distribúciu širokého sortimentu chemických látok, aditív a chemických surovín pre rozličné priemyselné odvetvia.

Automatické dávkovanie pomocou váhy

Súčasťou systému boli celkovo tri dávkovacie systémy s maximálnou váživosťou do 1500kg, pričom dva systémy boli nainštalovaného do bežného prostredia a tretí systém bol certifikovaný do výbušného prostredia. Návrh a výrobu celého zariadenia – dopravníka, zariadenia pre dávkovanie zmesi do IBC s automatickým spúšťaním napúšťacej ihly, obslužný stojan s kompletnou elektroinštaláciou vyrobila firma MP-Stroje s.r.o., pričom do vážiacej časti bola použitá technológia od firmy DINI ARGEO dodávaná a inštalovaná našou spoločnosťou Bruto s.r.o..

Ovládací panel plniacej linky - vážiaceho systému
Ovládací panel plniaceho systému

Úlohou bolo navrhnúť poloautomatický dávkovací systém, kde bude možné zadefinovať si dávkovanú hmotnosť náplne do IBC kontajnera,  ktorú systém následne pomocou dvojstupňového plnenia automatizovane naplní.

Pre tento účel boli firmou MP Stroje s.r.o. navrhnuté tri zariadenia, ktoré mali podľa požiadavky zákazníka posun IBC kontajnera po linke vyriešený buď ručným posunom, alebo pomocou pásu s elektromotorom. Linky boli doplnené váhou, systémom pre ovládanie dávkovania a mechanizmom pre automatický pohyb napúšťacej ihly.

Funkcie dávkovacieho programu

Užívateľ si môže vo vážiacom systéme naprogramovať rôzne programy pre dávkovanie rozličných komponentov, ktoré si uloží podľa názvu. Celkovo je do váhy možné uložiť 500 receptúr. Po nadávkovaní sa vytlačí taktiež etiketa s informáciou o dávkovanej zmesi, nadávkovanej hmotnosti, dátume a čase.

Pre spustenie dávkovania si operátor na vážiacej jednotke zvolí program pre plnenie konkrétneho produktu a spustí sa štart dávkovania. Vážiaci systém nádobu vytaruje, spustí plniacu ihlu do IBC kontajnera a spustí tzv. rýchle plnenie. Po dosiahnutí navolenej hmotnosti prejde systém automaticky do režimu tzv. pomalého plnenia, kedy dôjde k doplneniu chýbajúcej hmotnosti. Následne po ukončení plnenia vytiahne plniacu ihlu a vytlačí vážny štítok.

V prípade systému určeného do výbušného prostredia sa vážny štítok netlačil, nakoľko by systém musel byť vybavený aj špeciálnou tlačiarňou.

Bezpečnosť a možnosti prispôsobenia systému

Systém je vybavený viacerými bezpečnostnými prvkami, ktoré dohliadajú na bezpečnosť dávkovania. Súčasťou systému sú senzory snímania polohy IBC kontajnera na páse, ktoré zabraňujú spusteniu dávkovania v prípade, že kontajner nie je pod napúšťacou ihlou. Rovnako tak systém neumožňuje viacnásobné spustenie dávkovania v prípade, ak je kontajner už naplnený – úplne, alebo čiastočne.

Systém plnenia vieme upraviť aj pre vaše potreby – na mieru. Či už sa bude jednať o úplne nový systém, alebo doplnenie existujúceho systému – radi vám poskytneme naše služby.

Späť na zoznam