Inšpirácie

Evidencia pre poľnohospodárov

U jedného z našich zákazníkov sme sa stretli s požiadavkou nahradiť systém váženia BIG BAG-ov využitím plošinovej váhy a počítača s programom jedným zariadením. Systém mal byť nahradený tak, aby bol odolný voči prachu v sklade a zabezpečilo sa jeho jednoduché ovládanie skladníkmi. V pôvodnom riešení kedy bol k váhe pripojený bežný počítač dochádzalo k jeho častým poruchám z dôvodu veľkej prašnosti v sklade, v zime kvôli mínusovým teplotám. Taktiež ovládanie programu nebolo pre obsluhu dostatočne jednoduché, pretože program v počítači vyžadoval od obsluhy zadávanie aj takých údajov, ktoré reálne nevyužívali.

Od zákazníka sme si vyžiadali údaje, ktoré potrebuje do váhy zadávať a formu, akou majú byť uchovávané a tlačené. Zákazník potreboval vytvoriť systém, do ktorého by bolo možné zadať:

  • Názov / číslo šarže
  • Názov produktu/suroviny
  • Krajinu pôvodu

Váha mala vykonávať sumarizáciu naváženého množstva na základe čísla šarže a každé váženie zapisovať na USB kľúč. Každé váženie sa taktiež malo vytlačiť vo forme etikety, ktorú obsluha následne nalepila na BIG BAG.

Váha namiesto počítača

Na riešenie tohto zadania sme využili existujúcu plošinovú váhu, na ktorej sme vymenili indikátor za nami dodávaný model od firmy DINI ARGEO. Jedná sa o indikátor s dotykovým displejom.

Indikátor s farebným dotykovým displejom

Na indikátore sme vytvorili jednoduchú užívateľskú obrazovku, kde obsluha zadáva len tie údaje, ktoré pri vážení skutočne potrebuje.

Užívateľská obrazovka váhy

Na obrazovke sa zobrazuje názov suroviny, číslo šarže, krajina pôvodu a celková suma vážení za danú šaržu aj s počtom vážení. Po navolení všetkých troch premenných sa na váhu postaví BIG BAG a stlačením tlačidla „Vážiť“ sa váženie zapíše na USB kľúč a vytlačí sa etiketa o vážení.

Výber jednotlivých premenných sa uskutočňuje jednoduchým kliknutím prstom na zvolenú položku, pričom sa užívateľovi zobrazí zoznam surovín, šarží, či krajín pôvodu.

Databáza surovín s možnosťou výberu
Datábaza krajín pôvodu s možnosťou výberu

Administrator váhy má k dispozícii administrátorskú obrazovku na ktorej môže upravovať jednotlivé databázy, opätovne tlačiť posledný vážny lístok (etiketu), alebo vytlačiť etiketu ručne – tj. bez váženia len zadaním hmotnosti.

Administrátorská obrazovka

Súčasťou zariadenia je aj USB kľúč na ktorý sa zaznamenáva každé váženie. Po vybraní USB kľúča a pripojení do PC je v tabuľkovej forme možné vidieť všetky údaje o uskutočnených váženiach. Tie je možné napríklad v programe MS EXCEL následne upravovať a filtrovať.

Pomocou tejto inovácie sme pomohli zákazníkovi „zbaviť sa“ počítača a zložitého ovládania. S váhou teraz vie pracovať každý aj bez potreby zaškolenia nového personálu, či brigádnikov. Vďaka zápisu dát na USB má zase manažér prevádzky prehľad o uskutočnených váženiach. Systém je možné doplniť o ďalšie funkcie na želanie zákazníka.

Späť na zoznam