Inšpirácie

Pokročilé počítanie kusov

Vážiaci systém na počítanie kusov

U našich zákazníkov sa často stretávame s aplikáciou počítania kusov. Na trhu sú v ponuke váhy na počítanie kusov „za pár drobných“, ktoré Vám môžu pomôcť pri jednoduchých úlohách počítania. Existujú však aj úlohy, kedy je potrebné, aby mala váha viac funkcíí, vedela tlačiť štítky, robiť štatistické funkcie a podobne. Na jednu takú aplikáciu sa pozrieme v tomto článku.

Aplikácia – váha pre počítanie kusov s tlačou štítkov a programom na mieru

Zadanie úlohy

Našou úlohou bolo pripraviť pre zákazníka váhu na počítanie kusov, ktorá bude obsahovať nasledujúce funkcie:

 • Funkciu počítania kusov na základe výberu produktu z databázy produktov
 • Databáza produktov so zobrazovaním obrázku produktu
 • Databáza obalov
 • Počítadlo sumárneho počtu kusov pre viaceré balenia
 • Tlač etikety pre balenie
 • Tlač sumárnej etikety pre sadu balení
 • Evidencia pracovnej zmeny

Z našej ponuky produktov sme vybrali vážiacu jednotku (indikátor), ktorá poskytovala základné funkcie vhodné pre túto aplikáciu. Zákazníkovi sme vedeli ponúknuť databázu na 1000 produktov a 300 obalov. Indikátor sme vybavili SD kartou pre uloženie obrázkov k produktom. Takáto vizuálna kontrola pomáha operátorovi skontrolovať, či vážený produkt, ktorý je často označovaný iba číselne, zodpovedá obrázku.

Pre zabezpečenie tlače sme siahli po overených tlačiarňach od výrobcu Zebra, s ktorými máme veľmi dobré skúsenosti.

Základné funkcie sme doplnili vlastným programom, ktorý zabezpečil funkcie, ktoré zákazník požadoval.

Funkcie váhy – pre používateľa

Váha je vybavená indikátorom s farebnou dotykovou obrazovkou s uhlopriečkou 8 palcov, resp. rozmerom obrazovky 160x120mm. Váha disponuje dvoma základnými obrazovkami – pre operátor a pre administrátora.

Užívateľská obrazovka vážiaceho systému pre počítanie kusov
Užívateľská obrazovka vážiaceho systému pre počítanie kusov

V užívateľskej časti obrazovky sa operátorovi zobrazujú nasledujúce údaje:

 • Aktuálny dátum a čas, číslo zmeny
 • Aktuálny počet kusov v prepravke
 • Názov/číslo produktu a jeho obrázok
 • Názov/číslo a hmotnosť obalu
 • Jednotková kusová hmotnosť produktu
 • Sumárny počet kusov
 • Tlačidlo pre tlač jednotkovej a sumárnej etikety

Operátor si na obrazovke výberom z menu zvolí počítaný produkt. V databáze produktov je okrem ich názvu a predvoleného obalu uložená aj ich jednotková kusová hmotnosť. Pokiaľ má produkt predvolený obal v databáze, tento sa automaticky navolí. Ak je potrebné ho zmeniť, môže operátor vybrať iný typ obalu výberom z menu.

Položením plnej prepravky materiálu na plošinu sa operátorovi v hornom okne okamžite zobrazí aktuálny počet kusov. Vďaka uloženému zoznamu produktov v databáze nie je potrebné vykonať funkciu vzorkovania. Na základe navoleného produktu si váha vie prevziať kusovú hmotnosť z databázy a použiť ju pre výpočet počtu kusov.

Po odvážení prepravky operátor stlačí tlačidlo „Aktuálna etiketa“, pričom mu tlačiareň vytlačí štítok s údajmi ako je číslo produktu, typ obalu, počet kusov a podobne. Súčasne sa pre tento produkt zaeviduje sumárny počet kusov. To znamená, že operátor môže dať na váhu druhú sadu produktov a týmto spôsobom vyskladniť viacero balení. Na konci počítania uvidí sumárny počet kusov na obrazovke indikátora.

Na konci počítania daného produktu stlačí tlačidlo „Sumárna etiketa“, pričom sa následne vytlačí etiketa s číslom produktu, sumárnym počtom kusov, dátumom, časom, číslom zmeny. Informácie na etikete si vie zákazník zadefinovať pri tvorbe systému.

Funkcie váhy – pre administrátora

Váha má k dispozícii taktiež administrátorskú časť chránenú heslom. V tejto je možné vykonávať rôzne nastavenia, ako napríklad úprava databáz, nastavovanie dátumu a času a pod.

Obrazovka váhy pre administrátora váhy
Obrazovka váhy pre administrátora váhy

V tejto časti administrátorského prostredia si vie poverený pracovník nadefinovať nové produkty, obaly, alebo napríklad nastaviť aktuálny dátum a čas.

Pri vytváraní nového produktu zabudovaný sprievodca vedie administora procesom vytvárania nového produktu. Postupne ho vyzve na zadanie názvu, prepočítanie kusovej hmotnosti, či navolenie predvoleného typu obalu. Užívateľské prostredie sa vždy snažíme navrhnúť tak, aby bolo intuitívne na ovládanie a nebolo potrebné študovať návody na obsluhu.

Možné rozšírenia

Na príklade tejto aplikácie sme popísali riešenie, ktoré sme vytvorili na základe potrieb nášho zákazníka. Riešenie teda obsahuje na mieru pripravený softvér váhy, ktorý plní zadané funkcie. Pre potreby iného zákazníka by sa systém dal napríklad rozšíriť o čítačku čiarových kódov, vďaka ktorej by sa dal realizovať výber produktu z databázy. Rovnako tak by bolo možné napríklad nadefinovať limity pre kontrolu počtu kusov v balení. Všetko záleží od Vašich potrieb.

Pri riešení takýchto zadaní platí, že zákazník vie čo (potrebuje) a my vieme navrhnúť ako (situáciu riešiť). Naprogramovanie riešenia na mieru vie byť nápomocné pri riešení chybovosti v pracovnom postupe, ľudskej chybe, či nepozornosti. Váha vie operátora viesť procesom váženia tak, aby bol úspešne ukočený.

Koľko to stojí?

Cena systému pozostáva vo všeobecnosti z dvoch položiek:

 • Cena hardvéru (typicky indikátor, plošina, tlačiareň a pod.)
 • Cena softvéru (nacenený na základe náročnosti)

Základné ceny hardvéru (plošina + indikátor) sa pohybujú v cenách od 990 Eur bez DPH.

Cena softvéru je stanovená individuálne – ceny začínajú v sume od 300 Eur pre jednoduché aplikácie. Pri stanovovaní ceny zohľadňujeme aj celkový počet zakúpených váh a náročnosť zadania.

Späť na zoznam