Rady a tipy

Prečo si vybrať váhu z nerezovej ocele

Nerezová plošinová váha LION

Plošinové, ako aj menšie stolné váhy sú vyrábané z rozmanitých materiálov. Jedným z materiálov použitých na výrobu váh je aj nerezová oceľ. V nasledujúcom príspevku si povieme aké sú výhody použitia nerezovej ocele pri výrobe váh a aký je rozdiel medzi jednotlivými typmi nerezových ocelí.

Vlastnosti  nerezovej ocele

Na úvod si zadefinujeme, čo to je nerezová oceľ. Nerezová oceľ je materiál, ktorý je odolný voči korózii. Poznáme ju tiež pod pojmami inox alebo nehrdzavejúca oceľ. Typickou vlastnosťou pre nerezovú oceľ je, že obsahuje najmenej 10,5% chrómu v zložení a menej ako 1,2% uhlíka.   Odolnosť voči korózii a jej mechanické vlastnosti je možné zvýšiť pridaním chrómu a ďalších prímesí ako napríklad molybdén, titán, nikel a podobne.

Nasledujúci obrázok nám v jednoduchosti ozrejmí rozdiel medzi „klasickou“ oceľou a nerezovou oceľou:

Ako môžeme vidieť z uvedeného obrázku, chróm, ktorý sa nachádza v nerezovej oceli pri styku s kyslíkom (vo vode alebo vo vzduchu) vytvára oxid chromitý, ktorý vytvára na povrchu nerezovej ocele pasívnu ochrannú vrstvu, preto nerezová oceľ nezačne korodovať tak, ako bežná oceľ, ktorá neobsahuje chróm.

K hlavným vlastnostiam a taktiež aj výhodám použitia nerezovej ocele pri výrobe nielen váh patria nasledujúce:

  • Mechanické vlastnosti: v porovnaní s ostatnými materiálmi, má nerezová oceľ vynikajúce mechanické vlastnosti pri rozmanitých teplotách okoliach, v ktorých je umiestnená. Nerezová oceľ má vlastnosti ako ťažnosť, pružnosť a tvrdosť, čo umožňuje jej použitie v náročných podmienkach  a súčasne ponúka odolnosť voči silnému opotrebeniu (napríklad trenie, odery, nárazy a pod.)
  • Odolnosť voči korózii: aj s minimálnym obsahom chrómu (10.5%) je nerezová oceľ nepretržite chránená pasívnou vrstvou oxidu chrómu, ktorý sa prirodzene vytvára na povrchu reakciou chrómu s kyslíkom zo vzduchu, alebo vody. Ak je povrch nerezovej ocele poškriabaný, sám sa regeneruje. Táto špeciálna vlastnosť dáva nerezovej oceli jej odolnosť voči korózii.
  • Ohňovzdornosť: nerezová oceľ má najlepšiu odolnosť voči ohňu zo všetkých kovových materiálov, ktoré sa používajú pri konštrukciách s kritickou teplotou nad 800°C a  tiež je pre požiarnu odolnosť charakterizovaná ako materiál bez emisie toxických výparov.
  • Nenáročná údržba: nerezová oceľ sa ľahko čistí s použitím bežných čistiacich prostriedkov (saponáty, mydlá a pod.). Nerezová oceľ spĺňa aj náročné požiadavky, ktorý sú vyžadované napríklad v potravinárskom priemysle.
  • Estetickosť: Nerezová oceľ má veľkú škálu konečných povrchových úprav, od matných až po lesklé, vrátane úpravy brúsením a gravírovaním. Povrch nerezovej ocele môže byť embosovaný alebo tónovaný, vďaka čomu je nerez jedinečný a estetický materiál.
  • Recyklovateľnosť: v súčasnej dobe kedy sa kladie veľký dôraz na recyklovateľnosť materiálov, je možné povedať, že nerezová oceľ je „zelený materiál“, ktorý je neobmedzene recyklovateľný. Napríklad v sektore stavebníctva sa jeho skutočná miera recyklovateľnosti blíži k 100%. Je to ekologicky neutrálny a inertný materiál, ktorý pri kontakte s prvkami ako je voda, nevylúhuje zlúčeniny, ktoré by mohli zmeniť jej zloženie. Vďaka týmto vlastnostiam je nerezová oceľ ideálnym materiálom pre všetky predmety, ktoré sú vystavené nepriaznivému počasiu resp. nepriaznivým vplyvom prostredia.

Typy nerezovej ocele

Nerezová oceľ sa rozdeľuje najmä podľa množstva pridaného chrómu a iných prímesí. Na základe týchto parametrov rozlišujeme 4 základné typy nerezových ocelí:

  1. Feritické ocele
  2. Austenitické ocele
  3. Martenzitické ocele
  4. Duplexné ocele alebo tzv. austeniticko-feritické ocele

Feritické ocele

Feritické ocele ocele obsahujú od 0,02 do 0,06% uhlíka, 10,5 až 30% chrómu, 0 až 4% molybdénu. So zvyšujúcim sa obsahom chrómu v jej zložení klesá jej pevnosť. Významným faktorom je obsah molybdénu a uhlíka. Čím vyšší je obsah molybdénu  v nerezovej oceli, tým je vyššia jej kujnosť. Naopak, ak je vyšší obsah uhlíka, tým je kujnosť nižšia. Do skupiny feritickej ocele patria ocele s označením AISI 409, 430 a 441.  Hlavnou výhodou feritickej ocele je jej nižšia cena v porovnaní s autenitickou oceľou a vysoká odolnosť voči korózii.

Svoje využitie nájde najmä v prostredí, kde nie je žiadúca prítomnosť korózie . Napríklad typ 409 bol špeciálne navrhnutý pre automobilový priemysel (výfukové tlmiče). Ďalej sa feritická oceľ masívne používa v zariadeniach na úpravu výfukových plynov v automobilovom priemysle, spaľovacích komorách kotlov, ale aj v práčkach, interiérovej architektúre a v neposlednom rade aj pri výrobe kuchynského vybavenia, kam patria váhy.

Austenitické ocele

Zloženie austenitických ocelí je zvyčajne 0,015 až 0,10% uhlíka, 16 – 21% chrómu, 6 až 26% niklu a od 0 do 7% molybdénu. Austenitická nerezová oceľ je najpoužívanejšou zo všetkých typov ocelí a obvykle býva nemagnetická. Tento typ ocele je extrémne odolný voči korózii a veľmi dobre sa udržuje. Prítomnosť molybdénu zabezpečuje, že je oceľ odolná voči korózii aj v kyslom prostredí. Kvôli obsahu niklu je tento typ ocele výrazne drahší. Do kategórie austenitickej ocele patria ocele s označením AISI 304, 318/316 a 309.

austenitická oceľ_zloženie

Nerezové oceľ AISI304 sa používajú napríklad pre potrubia a nádoby, ktoré obsahujú extrémne korozívne kvapaliny. Ďalej sa používa v chemickom, ťažnom, potravinárskom a farmaceutickom priemysle. Z tohto typu ocele sú vyrábané aj nerezové váhy v našej ponuke.

Základným rozdielom medzi AISI304 a AISI316 je obsah molybdénu.  Nerezové ocele s označením AISI316 obsahujú viac molybdénu v porovnaní s oceľami AISI304. Tento obsah ešte viac zvyšuje jej odolnosť voči korózii . Hlavným rozdielom medzi týmito druhmi ocelí je, že oceľ z označením AISI316 je odolná voči korózii aj v prostredí, kde sa vyskytujú sodíkové a vápenaté soli a kyseliny (chlorovodíková a fosforečná).

Martenzitické ocele

Rýchlym ochladením austenitických ocelí vznikajú martenitické ocele, ktorá je na rozdiel od austenitickej ocele magnetická a jej pevnosť je možné zvýšiť zahriatím.  Zvyčajne má nasledujúce zloženie: obsah uhlíka do 0,1%, 10,5 – 17% chrómu , od 0,1-5% molybdénu, hliníka a medi. Tento typ ocele neobsahuje nikel (s výnimkou špeciálnych zmesí). Práve vysoká pevnosť je na úkor zhoršených antikorozívnych vlastností. Do tejto kategórie zaraďujeme ocele s označením AISI410 420 a 431.

zloženie_martenzitická oceľ

Využitie tohto druhu ocele je najmä v chemickom priemysle (kde je mierne korozívne prostredie), v energetike (napríklad pri výrobe čerpadiel), chirurgických nástrojov, parných turbín, guľôčkových ložísk a podobne.

Duplexné ocele (austeniticko-feritické)

Duplexné ocele sa skladajú zvyčajne z 0,02% uhlíka, 0 až 4% molybdénu, 1 až 7% niklu a d 21 do 26% niklu. Jedná sa kombináciu predchádzajúcich dvoch typov ocelí. U týchto ocelí sú kombinované pozitívne vlastnosti vyššie spomínaných ocelí a preto sa využívajú len v špeciálnych prípadoch.  K duplexným oceliam patria ocele s označením AISI S32550, S31803 a S32304.

zloženie_duplexná oceľ

Tieto austeniticko-feretické ocele sa používajú napríklad na mori, pri veľmi korozívnych prostrediach s morskou vodou alebo kyselinami alebo aj  petrochemických závodoch.

Prečo si vybrať váhu z nerezovej ocele

V porovnaní s ostatnými materiálmi, z ktorých sú vyrábané váhy je nerezová oceľ najpevnejšia a má veľmi jednoduchú údržbu. Ďalšou výhodou použitia nerezovej ocele pri váhach je jej vysoká odolnosť voči korózii, čo uvítajú najmä majitelia prevádzok, kde je vysoká vlhkosť, prípadne váha prichádza do styku z rozličnými chemickými zlúčeninami. Váhy z nerezovej ocele majú navyše vysoké IP krytie, čo ich robí prachotesnými a taktiež vodeodolnými. Tieto vlastnosti umožňujú váhy umývať napríklad vysokotlakovými čističmi a tiež teplou vodou, čo je veľmi dôležité pre prevádzky potravinárskeho priemyslu.

Aj napriek vyššej cene váh, ktoré sú vyrobené z nerezovej ocele, určite oceníte ich vlastnosti, ktoré ich robia ideálnymi pomocníkmi do prevádzok potravinárskeho alebo chemického priemyslu. Z našej ponuky si môžete vybrať rozličné typy nerezových váh, od menších stolových váh až po váhy plošinové a paletové. V našej ponuke taktiež nájdete nerezové váhy technologické (slúžiace len pre informatívne váženie), ako aj váhy úradne overené, ktoré sa používajú pri obchodnom styku.

Späť na zoznam