Články týkajúce sa platnej legislatívy SR ohľadne váh.