Inšpirácie

Začiatky IoT

IoT pre vahu

Pravdepodobne ste sa už pri niektorej príležitosti stretli s anglickou skratkou IoT. Jedná sa o anglickú skratku zo slov Internet of Things – v jednoduchom preklade „internet vecí“. Nakoľko IoT ešte nie je definovaný štandardom, existuje viacero definícií čo si pod týmto pojmom predstaviť. Niekedy sa hovorí o prepojení zariadení komunikujúcich navzájom cez sieť internet. Iná definícia zase hovorí o prepojení zariadení/objektov/ľudi s internetom. V našom ponímaní sa jedná o pripojenie zariadení k sieti s cieľom monitorovať, konfigurovať zariadenia, či uchovávať a spracovávať získané dáta zo zariadení. Na prenos tohto typu údajov majú operátori zriadené špeciálne siete, ktoré sa vyznačujú nižšou prenosovou rýchlosťou, ale zato výhodnou cenou.

V prípade digitálnych váh by bolo možné prostredníctvom tejto technológie odosielať údaje o aktuálnom stave váhy, aktuálnej hmotnosti, či iných parametrov podľa potreby jej používateľa, alebo výrobcu. Výhodou pre používateľa by malo byť jednoduché pripojenie váhy k sieti a odosielane údajov na centralizovaný server. Tieto údaje následne môže použiť používateľ váhy, alebo výrobca a získa tak prístup k týmto údajom prakticky odkiaľkolvek, kde je možne´sa pripojiť na sieť internet.

V našej praxi sme sa doteraz stretli s dvoma spôsobmi využitia tejto technológie. V prvom prípade sa jedná o jednoduché zasielanie údaju o hmotnosti na náš server, pričom užívateľ si vie skontrolovať aktuálnu hmotnosť na váhe a nastaviť si upozornenie, pokiaľ hmotnosť klesne pod zvolenú úroveň. Týmto spôsobom kontroluje používateľ aktuálne zaťaženie váhy na ktorej sa nachádza zásobník s mliekom, ktorý treba doplniť, keď sa jeho kapacita blíži k nule. Sledovanie zásobníka s mliekom by bolo možné realizovať aj iným senzorom, ako je váha, avšak v tomto prípade sa z hygienických dôvodov zákazník rozhodol pre váhu.

Pre túto aplikáciu sme vytvorili jednoduché webové rozhranie, ktoré je dostupné pre kohokoľvek s prihlasovacími údajmi. Po prihlásení užívateľ vidí aktuálny stav na váhe, dátum a čas poslednej aktualizácie údajov a vie si nastaviť limity, kedy príde k emailovej notifikácii v prípade aktivácie upozornenia.

Pre odosielanie dát sme vytvorili jednoduché zariadenie s GSM modulom, ktoré sa zmestí do malej krabičky.

Zaradenie s GSM modulom pre odosielanie dát z váhy

Toto zariadenie je pripojené k váhe z ktorej v pravidelných intervaloch odosiela údaje na server. Vo webovej aplikácii si následne používateľ môže skontrolovať aktuálnu hmotnosť na váhe.

Informácia o aktuálnej hmotnosti na váhe

Používateľ si okrem zobrazenie informácií môže nastaviť aj limit pre upozornenie, ak hmotnosť klesne pod stanovené minimum. Notifikácia mu príde aj v prípade, ak zariadenie dlhší čas neodoslalo žiadne dáta.

Okno pre konfiguráciu upozornení

V tomto prípade sme využili vlastné softvérové a hardvérové prostriedky pre vytvorenie jednoduchého prostredia zberu dát a ich zobrazeniu na internetovej stránke.

V praxi je možné nájsť aj komplexné riešenia zberu dát, ktoré napríklad pod názvom Live Objects ponúka firma Orange. Takéto prostredie umožňuje príjem, uchovávanie a vizualizovanie takmer akýchkoľvek dát získaných z rôznych senzorov, prístrojov a podobne. V jednej aplikácii tak môžete zhromažďovať dáta o vlhkosti v sklade, jeho aktuálnej teplote, či osvetlení. Rovnako tak môžete ovládať pridružené zariadenia ako napríklad vykurovanie, či klimatizáciu na základe získaných dát. Aplikácia Live Objects, podobne ako aj tá naša umožňuje zadefinovanie viacerých notifikácií (tzv. alarmov) pre prípad, že je niektorý údaj potrebné vyhodnocovať v reálnom čase a zasielať upozornenie emailom, či SMSkou.

Späť na zoznam