Príslušenstvo k váham

V tejto kategórii nájdete rozmanité príslušenstvo k váham. Prvou kategóriou sú závažia k váham, kde sa nachádzajú závažia rôznych tried presností používaných na justáž a kalibráciu váh. Ostatné dve kategórie obsahujú príslušenstvo k váham, ako adaptéry, náhradné akumulátory, rôzne moduly na pripojenie váh a v neposlednom rade programy pre váhy vyvinuté výrobcami váh alebo priamo našou spoločnosťou.
ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI PRÍSLUŠENSTVO PODĽA KATEGÓRIE

hex37

ZÁVAŽIE

Pri každej váhe je vhodné z času na čas skontrolovať správnosť jej váženia. Na tento účel slúžia kalibračné závažia.

Vo všeobecnosti sa kalibračné závažia rozdeľujú podľa triedy presnosti, od najmenej presných, triedy M3 až po najpresnejšie, ktoré sa označujú E1 a používajú sa na kalibráciu a justáž najpresnejších laboratórnych váh.

Náš e-shop vám ponúka závažia tried M1, F1 a F2, ktoré môžu byť za príplatok dodané s kalibračným certifikátom. V prípade záujmu o závažia vyšších tried presnosti vám individuálne vypracujeme cenovú ponuku.

hex38

PRÍSLUŠENSTVO

Príslušenstvo k váham obsahuje doplnky, ktorými je možné zvýšiť efektívnosť používania váh. K najzákladnejším patria adaptéry a akumulátory (v našej ponuke sú dostupné originálne výrobky priamo od daného výrobcu váh alebo univerzálne, ktoré sú ich plnohodnotnou náhradou). Taktiež sa tu nachádzajú prídavné plošiny na vybrané typy váh.

Ďalším často využívaným príslušenstvom k váham sú prídavné moduly na pripojiteľnosť váh k externým zariadeniam ako sú tlačiarne, čítačky kódov, počítače a pod. V tejto kategórii nájdete aj tieto moduly pre vybrané typy váh.

hex39

PROGRAMY

Programy k váham ponúkajú zaujímavú a užitočnú softvérovú podporu pre niektoré typy váh. Najčastejšie sú používané pre váhy obchodné, paletové, ale napríklad i pre váhy balíkové.

Programy váh umožňujú vďaka sériovému rozhraniu (napr. RS232) preniesť údaje z váhy do programu typu Excel alebo podobným. S takto zozbieranými údajmi je potom možné ďalej pracovať a vyhodnocovať ich.

Ikona Indikátor

INDIKÁTORY

Indikátory k váham slúžia ako zobrazovacie a ovládacie jednotky.  Používateľ si na nich volí jednotlivé funkcie, ktoré daný indikátor ponúka.

Z uvedenej ponuky indikátorov si môžete vybrať od najjednoduchších modelov, ktoré slúžia len na zobrazovanie hmotnosti, tarovanie a nulovanie váhy, až po modely, ktoré ponúkajú pokročilé funkcie. K pokročilým funkciám patrí napríklad počítanie kusov, kontrolné váženie, percentuálne váženie, tvorba receptúr, dávkovanie a podobne.

ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI VÁHU PODĽA POUŽITIA

Ponúkame vám široký výber váh pre rôzne použitie. Vyberte si váhu podľa použitia.