Rady a tipy

Jednoduchý sprievodca typmi váh

V súčasnej dobe je dostupných množstvo typov váh a vážiacich zariadení. Váhy a vážiace systémy prichádzajú na trh v rozličných vyhotoveniach a s rozmanitými funkciami. Práve tieto špecifické funkcie a vlastnosti ich rozdeľujú do niekoľkých skupín. Niektoré vlastnosti váh sa prelínajú v rámci týchto skupín, čo umožňuje ich širšie použitie v rozličných odvetviach. Tento článok vám pomôže zorientovať sa v jednotlivých skupinách váh a s ich hlavnými funkciami.

Analytické váhy a semi-mikro váhy

Tieto typy váh umožňujú vážiť s vysokou presnosťou, pričom hodnota dielika sa pohybuje zvyčajne v rozmedzí od 0,01mg (0,00001g) až do 0,0001g. Pre tento druh váh je typická nízka váživosť a sú navrhované a vyrábané pre stabilné laboratórne podmienky (zvyčajne sú veľmi citlivé na otrasy, prievan, elektromagnetické pôsobenie atď.). Tieto citlivé zariadenia sú zvyčajne vybavené aj ochranným krytom, aby sa zabránilo nepresnostiam váženia napríklad v dôsledku prúdenia vzduchu v laboratóriách, kde sa používajú HVAC systémy (HVAC – Heating, Ventilation, and Air Conditioning).

Anylytické váhy a semi-mikro váhy ponúkajú používateľom funkcie, ktoré výrazne zjednodušujú proces váženia. Patria sem napríklad funkcie ako receptúry, štatistická analýza, stanovenie hustoty vzorky a ďalšie. Displej tohto typu váh dokáže zobraziť množstvo informácii a v niektorých prípadoch taktiež aj jednoduché štatistické dáta v grafickej podobe.

Displej váhy Explorer SemiMicro od spoločnosti Ohaus.

Pretože tieto váhy sú navrhnuté na použitie v laboratóriách riadia sa príručkou GLP (Good laboratory practice compliance – súhrn kritérií a pravidiel pre systém kvality). Niektorí výrobcovia váh uvádzajú, že ich produkty podporujú tzv. GLP/GMP protokol, ktorý umožňuje odosielať z váhy špecifické informácie ako napríklad čas a dátum váženia, ID váhy, operátora a pod. a použiť ich pri tlači alebo pri exporte dát.

Presné váhy (Precision balances)

Presné váhy sa nachádzajú, čo sa presnosti týka, o stupeň nižšie ako váhy analytické a semi-mikro váhy. Hodnota dielika sa pohybuje zvyčajne v rozmedzí od 0,001g až do 0,1g, ale tieto váhy už majú vyššiu váživosť, v porovnaní s predchádzajúcou skupinou. Tiež je ich možné použiť v „drsnejších“ podmienkach ako váhy analytické. Tento typ váh sa môže použiť na testovanie kvality vybratých vzoriek, spracovanie potravín, vo farmácii alebo v produkcii. Váhy môžu byť vybavené ochranným štítom, ale taktiež sú dostupné modely, ktoré majú väčšiu plošinku, určenú na váženie väčších vzoriek.

Váha PR Precision od spoločnosti Ohaus

Prenosné a kompaktné váhy

Ako už napovedá sám názov, tieto váhy sú konštruované tak, aby zaberali čo najmenej miesta, boli stohovateľné a ľahko prenosné.

Váhy série CX

Vďaka svojim malým rozmerom nájdu svoje využitie napríklad pri cateringu, pri úlohách, ktoré si vyžadujú časté presúvanie váhy, ale v neposlednom rade napríklad v školských učebniach, alebo v kuchyni. Presnosť týchto váh sa môže pohybovať od 0,001g až do niekoľkých gramov, s maximálnou kapacitou až do niekoľkých kilogramov.

Tieto váhy nemusia mať len základnú funkciu váženia, ale môžu disponovať aj ďalšími funkciami ako je napríklad počítanie kusov alebo dynamické váženie. Sú konštruované tak, aby mali dlhú výdrž batérie a mali rýchly čas stabilizácie výsledku váženia.

Stolové váhy

Tento typ je rozmerovo väčší ako predchádzajúca skupina váh avšak v porovnaní s nimi poskytujú väčšiu kapacitu váženia a sú navrhnuté napríklad pre priemysel, sklady, potravinársku výrobu a podobne. Je ich tiež možné využiť aj v domácnostiach. Vďaka svojim rozmerom sa tento typ váh väčšinou používa umiestnených „na stole“, odkiaľ pochádza aj ich pomenovanie. Môžu poskytovať jednoduché funkcie váženia, ale napríklad aj funkciu kontrolného váženia, prepočet hmotnosti na iné jednotky, alebo výpočet ceny na základe zadanej jednotkovej ceny za kg.

Počítacie váhy

Niektoré z váh disponujú funkciou počítania kusov, ktorá je veľmi vhodným doplnkom napríklad pre železiarstva, pri inventúrach v skladoch a podobne.

Počítacie váhy fungujú na princípe prepočtu referenčnej hmotnosti jedného kusu. V praxi to znamená, že obsluha váhy položí referenčný počet kusov na váhu a tento počet zadá na klávesnici váhy. Na váhu teda položíme napríklad 8 kusov skrutiek a na váhe navolíme, že sa na plošine váhy nachádza 8 ks skrutiek. Váha si na základe tohto údaju prepočíta tzv. APW (z anglického Average piece weight) – priemernú kusovú hmotnosť – referenčnú hmotnosť 1ks. Následne váha na základe celkovej naváženej hmotnosti a hodnoty APW pomocou funkcie jednoduchého delenia vypočítava a zobrazuje aktuálny počet kusov na váhe. Tento je samozrejme matematicky zaokrúhľovaný na celé kusy, aby užívateľ videl počet kusov ako celé číslo.

Počítacie váhy majú zvyčajne tri displeje, na ktorých sa zobrazuje jednotková hmotnosť, celková hmotnosť a počet kusov. Pre ľahšiu obsluhu bývajú váhy vybavené aj numerickou klávesnicou, pomocou ktorej sa jednoducho vkladajú jednotlivé vzorky. Tiež bývajú vybavené pamäťou – funkciou vyvolania uloženej hodnoty APW a názvu artiklu z pamäte váhy.

Viac sa o počítacích váhach môžete dozvedieť tu: https://blog.digitalne-vahy.sk/testy-vah/test-pocitacich-vah/

Váhy s funkciou kontrolného váženia

Táto funkcia umožňuje nastaviť si limity (spodný, horný) pre hmotnosť alebo pre počet kusov. Na základe týchto limitov váha na jej displeji zobrazuje aktuálny stav (POD, OK, NAD limit) a taktiež môže použiť aj zvukovú signalizáciu. Funkcia kontrolného váženia je ideálnou pomôckou napríklad pri kontrole viacerých balení produktov. Váha tak môže obsluhu okamžite informovať, či je počet kusov v balení v rámci tolerancie. Touto funkciu disponujú či už menšie stolové váhy, ale tiež aj väčšie podlahové či plošinové váhy.

Mechanické váhy

Na rozdiel od digitálnych váh, mechanické váhy môžu fungovať bez pripojenia do elektrickej siete. Konštrukčne sú tieto váhy pevné a ich použitie je veľmi jednoduché. Avšak na druhej strane mechanickým váham chýbajú funkcie, ktoré majú váhy digitálne. Mechanické váhy ešte stále nájdu svoje využitie v kuchyni, v školských laboratóriách, pekárňach, poľnohospodárstve a podobne.

Lekárske váhy

Lekárske váhy váhy môžu byť mechanické alebo digitálne. Lekárske váhy sa používajú na váženie dospelých, detí alebo najmenších bábätiek. Lekárske váhy bývajú často vybavené aj príslušenstvom na meranie výšky. V prípade digitálnych váh je možné zmerať aj ďalšie parametre ako napríklad pomer svalstva, kostnej hmoty a podobe. Digitálne lekárske váhy môžu byť prepojené s počítačom, čo umožňuje ľahký prenos dát do PC. Tieto váhy môžu byť vybavené príslušenstvom ako napríklad protišmykové podložky alebo napríklad prídavnú vaničku na váženie bábätiek.

Veterinárne váhy

Nakoľko zvieratá sú veľmi rozmanité, tak sú aj veterinárne váhy vyrábané v rozličných vyhotoveniach. Môžu byť vyrábané od menších kompaktných váh na váženie malých zvierat, poprípade medikamentov pre zvieratá až po veľké plošinové váhy na váženie veľkých zvierat ako napríklad dobytok. Veterinárne váhy majú funkciu dynamického váženia, pretože zvieratá sa počas váženia hýbu (dynamické váženie funguje tak, že váha si za určitý čas ukladá údaje o hmotnosti a na záver z nich urobí priemer). Veterinárne váhy majú pevnú konštrukciu a povrch, ktorý je odolný voči poškriabaniu a je ľahko umývateľný. Najčastejšie sa používajú vo veterinárnych ambulanciách, útulkoch a v živočíšnej výrobe.

Závesné váhy

Ako hovorí už ich samotný názov, závesné váhy vážia hmotnosť bremena, ktoré je zavesené. Ich konštrukcia môže byť kovová alebo pri nižších váživostiach, môžu byť vyrobené z plastu. Displej týchto váh je zvyčajne jasný s veľkými číslicami, ktoré je vidieť aj z diaľky. Tiež môžu byť vybavené diaľkovým ovládaním, ktoré zjednodušuje obsluhu váhy. Tento typ váh býva niekedy doplnený aj závesným hákom, ktorý môže byť otočný. Viac sa o závesných váhach dozviete tu: https://blog.digitalne-vahy.sk/rady-a-tipy/zavesne-vahy/

Obchodné váhy

Obchodné váhy sú váhy, ktoré sú úradne overené (ciachované) a slúžia pri obchodnom styku t.j. predaj tovaru sa uskutočňuje na základe jeho hmotnosti. Zvyčajne sú vybavené dvomi displejmi, pričom jeden slúži obsluhe a druhý je určený zákazníkovi. Stĺpik pre zákazníka môže byť umiestnený na váhe alebo je na umiestnený stĺpiku. Aj pri obchodných váhach rozlišujeme váhy úplne jednoduché – zobrazujúce iba hmotnosť, až po váhy, ktoré disponujú funkciu výpočtu ceny a na koniec vytlačia napríklad nalepovací lístok s informáciami o tovare a čiarovým kódom.

V súčasnej dobe už prevažná väčšina obchodných váh disponuje pripojením napríklad k pokladni alebo k tlačiarni. Pripojenie je realizovaná prostredníctvom RS232, USB alebo WIFI, či LAN pripojením.

Obchodné váhy s výpočtom ceny majú zvyčajne numerickú klávesnicu, pomocou ktorej si obsluha vkladá PLU jednotlivých položiek a tiež si vie uložené položky vyvolať z pamäte váhy.

 

Obchodné váhy môžu mať rozmanitú veľkosť plošiny a konštrukciu. Váhy používané v obchodoch sú zvyčajne menších rozmerov, aby sa ľahko umiestnili na pult alebo do stánku. Taktiež majú dlhú výdrž batérie, aby mohli byť používané bez pripojenia do elektrickej siete, napríklad na trhoviskách.

O tom ako si správne vybrať obchodnú váhu sa viac dočítate tu: https://blog.digitalne-vahy.sk/rady-a-tipy/ako-si-spravne-vybrat-obchodnu-vahu/

Váhy s úradným overením

Na úvod môžeme povedať, že obchodné váhy a váhy s úradným overením je takmer tá istá skupina, avšak tu si ozrejmíme, že úradne overené váhy sa nepoužívajú len v obchodoch.

 Zákon 157/2018 Z.z. (Zákon o metrológii) definuje určené meradlo §11 a to nasledovne:

  • O zaradení meradla od skupiny určených meradiel rozhoduje účel jeho použitia a používanie:
  • Pri meraní, ktoré súvisí s platbami
  • Pri ochrane, zdravia, bezpečnosti, majetku alebo životného prostredia
  • Pri príprave spotrebiteľského balenia
  • V inej oblasti verejného života, kde môžu vzniknúť konfliktné záujmy na výsledku merania alebo kde nesprávny výsledok merania môže poškodiť záujmy fyzickej osoby, právnickej osoby alebo verejnosti
  • Pri meraniach, ak tak ustanovujú osobité predpisy
  •  Meranie súvisiace s platbami je najmä meranie
  • V obchodných vzťahoch
  • Na určovanie ceny pri priamom predaji spotrebiteľovi alebo
  • Na účely výpočtu ceny, poplatkov, taríf, cla, daní, zvýhodnení, pokút, náhrad, odškodnenia, poistenia alebo podobných platieb.

V jednoduchosti to znamená, že okrem obchodníkov, ktorý predávajú tovar na základe hmotnosti, majú povinnosť používať úradne overenú váhu napríklad zlatníci alebo záložne, ktoré vykupujú drahé kovy na základe hmotnosti. Ďalej majú túto povinnosť aj lekári, ktorí predpisujú lieky alebo farmaceutické spoločnosti vyrábajúce liečivá. Ďalším príkladom môžu byť prevádzky, ktoré vykupujú kovy.

To či má váha úradné overenie zistíte veľmi jednoducho, pohľadom na štítok váhy. V prípade úradne overených váh sa na štítku vždy nachádza veľké písmeno M.

Štítok úradne overenej váhy

Paletové váhy

Paletové váhy nájdu svoje využitie napríklad v skladoch, v prepravných spoločnostiach, na poštách a podobne. Paletové váhy sú konštruované tak, aby zvládli prevoz materiálu a súčasne jeho váženie. Paletové váhy môžu byť konštruované v tvare písmena U, pričom majú indikátor zobrazujúci hmotnosť váženého bremena umiestnený mimo váhy. Tieto U-váhy majú kolieska a rúčku, aby sa s váhou dalo ľahko manipulovať a presúvať ju podľa potreby.

Paletové váhy, ale tiež môžu byť vyhotovené ako paletový vozík, ktorý má zabudovaný indikátor (tieto môžu byť doplnené tlačiarňou na tlač vážnych lístkov). Sú konštruované z odolného materiálu, aby odolali aj náročnejším podmienkam v skladoch.

Plošinové váhy (Podlahové váhy)

Plošinové váhy sú dostupné v rozličných veľkostných prevedeniach, od menších plošín až po veľké plošiny, ktoré sa využívajú v priemysle, poľnohospodárstve a podobne.

Plošinové váhy bývajú vybavené aj ďalšími funkciami, okrem váženia. Niektoré druhy ponúkajú funkciu počítania kusov, kontrolné váženie a podobne, čo môže výrazne uľahčiť prácu obsluhe váhy. Pri menších plošinách majú indikátor umiestnený zvyčajne na stĺpiku, avšak je tu možnosť umiestniť ho napríklad na stenu alebo na miesto, ktoré vyhovuje obsluhe váhy.

Sú konštruované z ocele, alebo nereze a niektoré plošinové váhy sú dostupné aj s nájazdmi, čo umožňuje ľahší prístup napríklad s vysokozdvižným alebo paletovým vozíkom. Hmotnosť je zobrazovaná na indikátore, ktorý je zvyčajne umiestnený mimo váhy.

 

Váhy s vyšším krytím IP

Niektoré váhy musia byť umiestnené v prostredí, pri ktorom je nutné, aby mala váha vyššie IP krytie (IP – International Protection). To znamená, že váhy majú zvýšenú ochranu voči prachu a vode. Napríklad váhy s krytím IP65 sú úplne prachotesné a majú ochranu voči tryskajúcej vode. Tieto váhy sú zvyčajne vyrobené z nerezovej ocele a majú odolnú a pevnú konštrukciu a aj napriek zvýšenej odolnosti poskytujú presné výsledky váženia. Veľkostné sa môžu tieto váhy pohybovať od menších váh až po plošinové váhy s vyššou váživosťou.

Tieto váhy nájdu svoje využitie napríklad v potravinárskom priemysle, kde je nutné, aby boli dodržiavané vysoké hygienické štandardy, a preto je nutné váhy pravidelne a dôkladne umývať tryskajúcou vodou. Taktiež je ich možné využiť v pekárňach, kde je vysoká prašnosť alebo pri predaji rýb, kde je váha vystavovaná vlhkému prostrediu.

 

Späť na zoznam