Inšpirácie

Kontrolné váženie – pomocník pre rýchlu kontrolu (nielen) referenčnej hmotnosti

V súčasnej dobe už mnoho váh disponuje funkciou kontrolného váženia. V tomto príspevku si bližšie povieme a tejto funkcii a výhodách jej použitia v rozličných odvetviach.

Čo je kontrolné váženie?

Kontrolné váženie ja veľmi užitočná funkcia, najmä pre používateľov, ktorým záleží nielen na rovnakej hmotnosti pri vážených položkách, napríklad pri vytváraní konečných spotrebiteľských balení. Pri tejto funkcii je možné nastavovať si kontrolné limity nielen pre hmotnosť, ale aj pre počty kusov.

Pri kontrolnom vážení  si obsluha nastavuje hmotnostné alebo kusové limity, ktoré sú pre dané vážené bremeno prijateľné. Pri väčšine váh s funkciou kontrolného váženia váha umožňuje nastaviť horný, dolný alebo ok limit pre váženú položku. V praxi to znamená, že pri dosiahnutí alebo  prekročení daného nastaveného limitu váha vizuálne a/alebo zvukovo upozorní obsluhu na dosiahnutie respektíve prekročenie limitu. Tak ako už bolo spomenuté vyššie, kontrolné váženie je možné využiť aj pre funkciu počítania kusov. Vtedy si obsluha váhy nenastavuje hmotnostné limity, ale limity počtu kusov.

Funkciu kontrolného váženia zvyčajne nájdeme na malých stolových váhach, ale touto funkciou sú tiež vybavené aj väčšie plošinové váhy s vyššími váživosťami. K väčšine veľkých váh, ale tiež k malým váham je možné pripojiť aj svetelné stĺpiky, ktoré vizuálne zobrazujú limity kontrolného váženia.

Svetelný stĺpik od spoločnosti Ohaus

Výhody využitia funkcie kontrolného váženia

Pohodlie

Niektoré váhy, ktoré primárne slúžia na kontrolné váženie, sú špeciálne upravené tak, aby obsluhe váhy uľahčili prácu s váhou.  Napríklad váha s funkciou kontrolného váženia od spoločnosti Ohaus (Ranger Count 3000) má vedľa displeja váhy LED kontrolky, ktoré menia farbu v závislosti od toho, či sa vážené bremeno nachádza pod, nad alebo v nastavenom limite kontrolného váženia. Taktiež je obsluha váhy upozornená zvukovým signálom. Ostatné funkcie ako sú akumulácia váženia alebo počítanie kusov sú pri týchto váhach samozrejme tiež k dispozícii.

Kontrolné váženie na váhe Ranger Count 3000 od spoločnosti Ohaus

Ďalšie modely váh (Defeder 3000, Defender 6000,  Si10) menia farbu podsvietenia displeja v závislosti od nastaveného limitu, čo zabezpečuje obsluhe váhy veľmi pohodlný a rýchly spôsob ako zistiť, či je vážené bremeno v nastavených limitoch. Ako funguje kontrolné váženie na váhach Defender 6000 od spoločnosti Ohaus si môžete pozrieť vo videu tu.

Zmena farby podsvietenia displeja na váhach Si10 od spoločnosti Elicom

Tieto modely váh bývajú tiež vybavené aj numerickou klávesnicou, ktorá umožňuje ľahké nastavenie limitov kontrolného váženia, ale tiež nastavenia súvisiace s funkciou počítania kusov.

Zvýšená produktivita

Funkcia kontrolného váženia môže výrazne prispieť k zvýšenej produktivite, a to napríklad vtedy ak obsluha triedi komponenty podľa hmotnosti alebo ak vytvára balenia s rovnakou hmotnosťou. Funkcia kontrolného váženia robí tieto procesy oveľa jednoduchšími a intuitívnejšími, čím sa zvyšuje efektivita a rýchlosť práce. Váha jednoduchou zmenou farby podsvietenia displeja alebo zvukovým signálom upozorní obsluhu na dosiahnutý/prekročený limit bez nutnosti výpočtov a sledovania.

Využitie váh s funkciou kontrolného váženia

Potravinársky priemysel

V potravinárskych prevádzkach, kde sa vyrába väčšie množstvo produktov, ktoré majú mať jednotnú hmotnosť, je kontrolné váženia užitočným pomocníkom. Obsluha váhy si nastaví limity, ktoré sú pre daný výrobok akceptovateľné a váha po položení produktu na vážiacu plošinu informuje obsluhu, či daný výrobok spĺňa zadanú hmotnosť. Tiež napríklad v pekárskych výrobách, kde sa do výrobkov pridávajú rôzne plnky je kontrolné váženie užitočným pomocníkom. Po dosiahnutí zadaného limitu, váha túto skutočnosť signalizuje a obsluha vie, že pridala dostatočné množstvo plnky. A samozrejme je množstvo ďalších činností v rámci potravinárskeho priemyslu, kde je túto funkciu možné využiť.

Priemyselná výroba

Váhy s funkciou kontrolného váženia nájdu svoje využitie v priemysle, skladoch, ale tiež napríklad v špedičných spoločnostiach. Jednou z možností využitia kontrolného váženia vo všetkých spomenutých odvetviach je napríklad na kontrolu skladových zásob. Ak sa v sklade nachádzajú boxy, ktoré obsahujú ďalšie menšie komponenty, pomocou kontrolného váženia je možné zistiť, či je zásoba daného produktu dostačujúca. Ak hmotnosť daného produktu klesne pod nastavený limit, viete že je čas doskladniť daný produkt.  Rovnako je to aj pri kvapalných produktoch, ktoré sú v sudoch. Podľa stanoveného limitu je možné určiť, či sa v danom sude nachádza dostatok kvapaliny.

 

V špedičných spoločnostiach je možné kontrolné váženie využiť na sledovanie hmotnosti zásielok, aby neprekračovali stanovený limit. Toto môžu využívať taktiež e-shopy, na kontrolu hmotnosti odosielaných balíkov.

 

Poľnohospodárstvo

Kontrolné váženie si nájde svoje uplatnenie aj v sekcii poľnohospodárstva (v živočíšnej aj rastlinnej produkcii) . Napríklad v živočíšnej výrobe si je možné pomocou tejto funkcie kontrolovať optimálnu hmotnosť zvierat. Povedzme, že priemerná hmotnosť zdravej, dospelej sliepky z plemena Lohmann Classic je 1,9 – 2,1kg. Ak si chovateľ nastaví uvedené hmotnostné limity do kontrolného váženia, veľmi ľahko tak skontroluje, či majú jednotlivé zvieratá z jeho chovu optimálnu hmotnosť.

V rastlinnej výrobe je zas možné danú funkciu využiť napríklad pri vytváraní spotrebiteľských balení ovocia alebo zeleniny. Napríklad pri balení bobuľového ovocia má mať balenie hmotnosť napríklad 250g. Pomocou limitov kontrolného váženia (napríklad len sledovaním zmeny podsvietenia displeja), vie obsluha veľmi rýchlo a jednoducho posúdiť, či má dané balenie stanovenú hmotnosť alebo je do balenia treba pridať/odobrať ovocie.

Pokiaľ potrebujete poradiť pri výbere správnej váhy s funkciou kontrolného váženia obráťte sa na nás. Radi vám poradíme.

Späť na zoznam

Related Posts