Rady a tipy

Čo sú to plošinové váhy?

Plošinové váhy nájdu svoje využitie takmer vo všetkých priemyselných odvetviach: závody na produkciu rozličných druhov tovaru, oddelenia na príjem a odosielanie tovaru, sklady atď.  Skrátka všetky prevádzky, kde je potrebné vážiť väčšie či menšie bremená s rozličnými rozmermi. V nasledujúcom príspevku si povieme viac o plošinových váhach, ich konštrukcii, indikátoroch a príslušenstve.

Keď sa povie plošinová váha, väčšina používateľov si môže myslieť, že sa jedná len o váhu s veľkou vážiacou plošinou a veľkou váživosťou (ako napríklad plošinová váha Si 10BF). Avšak do skupiny plošinových váh môžeme zaradiť aj váhy s menšími plošinami a menšími váživosťami, ktoré si určite nájdu svoje využitie v náročnom prostredí nielen priemyselných prevádzok.

Pri výbere plošinovej váhy, tak ako aj pri výbere akéhokoľvek iného druhu váhy si musíme na začiatok položiť niekoľko základných otázok, a to najmä: Akú veľkú plošinu potrebujem? Aká bude maximálna váživosť? Potrebujem technologickú alebo úradne overenú váhu? A v neposlednom rade je nutné sa zamyslieť aj nad tým, v akom prostredí bude váha používaná.

Veľkosť, váživosť a materiál plošiny váhy

Jednou z prvých a najdôležitejších vlastností, na ktoré sa používateľ zameriava pri výbere plošiny je jej veľkosť a váživosť. V neposlednom rade je to aj materiál, z ktorého je plošina vyrobená.

Plošinové váhy sa vyrábajú v rôznych veľkostiach, a to od malých plošín s rozmermi 300x300mm, až po veľké plošiny s rozmermi napríklad 1200x1200mm a väčšími.

S veľkosťou plošiny úzko súvisí aj váživosť plošiny t.j. maximálna hmotnosť, ktorú daná váha odváži. Maximálna váživosť priamoúmerne stúpa s veľkosťou plošiny. Pri menších plošinách sa váživosti začínajú už pri 30kg, ale zvyčajne sú to váživosti 150 až 300kg. Pri väčších plošinách sú váživosti  od 600kg a pohybujú sa až do 5000kg.

Poznámka: Pokiaľ ste si nevybrali zo sériovo vyrábaných veľkostí plošín, kontaktujte nás a naša spoločnosť vám vyrobí váhu s rozmermi podľa vašich požiadaviek.

Pri výbere veľkosti plošiny je nutné zvážiť aké budú rozmery váženého bremena, pretože napríklad váženie europalety na plošinovej váhe s nevhodnými rozmermi (šírka váhy menšia ako 1,2m) môže byť veľmi komplikované a navyše aj nepresné.  Taktiež je dôležitý aj materiál resp. IP krytie váhy. Ak bude váhy používaná v náročnejšom vlhkom prostredí (napríklad je nutné váhu pravidelne čistiť vysokotlakovým čističom) alebo sú v danom prostredí zvýšené nároky na hygienu (potravinársky priemysel), je vhodné zvážiť zakúpenie nerezovej plošinovej váhy, ktorá daným podmienkam odolá.

Dôležitá je aj povrchová úprava plošiny váhy. Väčšina menších plošín je dodávaná s nerezovým krytom, ktorý je hladký. Avšak veľké plošinové váhy majú povrch váhy vyhotovený z embosovanej ocele, ktorého  štruktúra zabraňuje zošmyknutiu váženého bremena.

Povrch plošinových váh, ktoré nemajú kryty z nerezovej ocele majú povrch navyše ošetrený kladivkovým náterom. Veľkými výhodami tohto náteru sú odolnosť voči korózii a poškriabaniu a tiež odolnosť voči nepriaznivým poveternostným podmienkam (napríklad vlhkosti) a z estetického hľadiska vytvárajú aj dekoračný efekt.

Indikátor váhy – „srdce“ systému

Samotnú plošinu váhy je nutné spárovať s indikátorom váhy (inak povedané so zobrazovacou a riadiacou jednotkou váhy). Indikátor váhy môže poskytovať od základných funkcií, akými sú váženie, TARA a prepínanie medzi jednotkami aj komplikovanejšie, ale iste užitočné funkcie. Medzi tieto funkcie patrí napríklad:

  • počítanie kusov,
  • funkcia kontrolného váženia,
  • percentuálne váženie
  • databázy materiálov, obalov
  • tlač vážnych lístkov, štítkov
  • a mnohé ďalšie.

Okrem spomínaných pokročilých funkcií je niektoré modely indikátorov pripojiť aj k externým zariadeniam, ako sú tlačiarne, čítačky čiarových kódov, počítače a podobne. Tieto možnosti pripojenia môžu obsluhe váhy výrazne uľahčiť a taktiež zefektívniť prácu.

Okrem funkcií, ktoré samotný indikátor váhy ponúka je možnosť si vybrať aj materiál, z akého je indikátor vyrobený. Väčšinou sa pri výrobe používa ABS plast, alebo nerez. Ak bude indikátor váhy umiestnený vo vlhkom prostredí a príde do kontaktu s vodou, je vhodné použiť indikátor vyrobený z nerezovej ocele s vyšším IP krytím (napr. IP68, IP69K).

Doplnky k plošinovým váham – nájazdy, zábrany, tlačiarne

Plošinové váhy je samozrejme možné vybaviť aj príslušenstvom, ako napríklad nájazdy, „nárazníky“, rámy na zabudovanie plošiny váhy do zeme atď.

Nájazdy k plošinovým váham sú veľmi užitočným príslušenstvom. Umožňujú ľahšie umiestnenie váženého bremena paletovým vozíkom na plošinu váhy. K váhe je možné pripojiť jeden alebo dva nájazdy. Nájazdy sa môžu upevniť buď priamo na váhu alebo ich je možné ukotviť priamo do podlahy (čo zaistí väčšiu stabilitu váhy). Nájazdy sú pri niektorých modeloch váh vyhotovované v rozličných dĺžkach.

Niektoré plošinové váhy je možné okrem nájazdov  vybaviť aj tzv. nárazníkom, ktorý je určený na tlmenie prípadných nárazov do váhy. Najmä ak sú váhy umiestnené v skladoch, kde sa na dennej báze používajú paletové a vysokozdvižné vozíky  a váha nie je zabudovaná v zemi, môže dôjsť k bočnému nárazu do váhy, ktorý ju môže poškodiť. Práve na zabráneniu takýchto nárazov slúžia už spomenuté nárazníky.

Ako bolo spomenuté vyššie, plošinové váhy je možné zabudovať aj priamo do zeme. Toto riešenie je vhodné najmä do skladov či prevádzok, kde nie je dostatok miesta alebo tiež v prípade, že je vážené bremeno veľmi ťažké a nie je ho možné vytiahnuť na plošinu váhy paletovým vozíkom. Pri konštrukcii váhy zabudovanej do zeme, nie je nutné prekonávať žiadne výškové rozdiely. K takto zabudovaným váham je možné dokúpiť aj rám, do ktorého bude váha umiestnená.

Samostantnou kapitolou je príslušenstvo váha, ako sú skenery čiarových kódov, tlačiarne, či pripojenie váhy k externým systémom. Váhy tak môžu napríklad odosielať navážené údaje do počítačovej, alebo webovej aplikácie, alebo do nadradeného podnikového systému.

Plošinové váhy ponúkajú široké spektrum možností, nielen čo sa veľkosti a váživosti týka. Ako bolo spomenuté v tomto príspevku, plošinové váhx môžu byť vyrobené v rôznych vyhotovenia a z rôznych materiálov, aby splnili vysoké nároky na prostredie, v ktorom  sa používajú. Vďaka rozmanitému príslušenstvu, ktoré je možné k váham doobjednať sa tak stávajú veľmi užitočným pomocníkom pri každodenných pracovných činnostiach v skladoch, v priemyselných prevádzkach a podobne.

Ak ste v našej ponuke nenašli produkt, ktorý by spĺňal všetky parametre, ktoré potrebujete, poprípade máte záujem o individuálne riešenie vašich požiadaviek, neváhajte nás kontaktovať.

Späť na zoznam

Related Posts